אודות

לאחר 13 שנים בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, מעבר על מאות תוכניות והיכרות עמוקה עם החוקים ומדיניות התכנון בכל הרמות, הקמתי משרד עצמאי.
המשרד מתמחה בהגשה וטיפול בתוכניות בנין-עיר, בכל קנה מידה ובמתן ייעוץ סטאטוטורי.

המשרד נותן מענה מקצועי, מדויק, יעיל ומהיר, בסוגיות מורכבות וגדולות, המצריכות שליטה בכל הכרוך בעריכת תוכנית בנין-עיר.
צוות המשרד עובד בשיתוף פעולה עם אדריכלים, מהנדסים וועדות לתכנון ולבניה.
בכל פניה, שאלה או התייעצות, אנא פנה: yael@trplan.co.il
רקע אקדמי
בעלת תואר ראשון בגיאוגרפיה ופתוח סביבתי - מסלול תכנון עיר ואזור, אוניברסיטת בן-גוריון
תואר שני בגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה.
במקביל, עברתי מגוון הכשרות ייעודיות כגון:
תכנון ובניה - היבטים תכנוניים, שמאיים ומשפטיים
סוגיות עכשוויות בתכנון
כישורי ניהול למתכננים
מורשת תרבות, היסטוריה ונוף:שימור, תכנון ופתוח
קריאה ופענוח תצלומי אוויר
ניהול יזמי כלכלי של איכות הסביבה ברשות המקומית
גישור וניהול מו"מ ככלי ניהולי
רקע מקצועי
במסגרת תפקידי כמתכננת אזורית ולימים ראש צוות תכנון בלשכת התכנון המחוזית, עסקתי בין היתר בדברים הבאים:
ניתוח תוכניות מסוגים שונים: אב, מתאר, מפורטות, ובתחומים שונים: מגורים, תעסוקה, מוסדות ציבור, תיירות, תשתיות, שימור.
הכנת הצעות החלטה לדיונים בוועדה המחוזית, וועדות המשנה לרבות התנגדויות.
השתתפות והצגת תוכניות בדיוני הוועדה המחוזית וועדות המשנה.
נציגת שר הפנים בוועדות המקומיות.
עבודה שוטפת מול משרדי ממשלה ומשרדי תכנון.

ת.ד. 204 בית לחם הגלילית 36007 / נייד: 050.771.3725 / טלפקס: 04.993.5299 / yael@trplan.co.il