שאלות ותשוגות

האם כל אחד יכול להגיש תוכנית ?
כן. החוק אינו מגביל בעריכת תוכנית בנין-עיר.
אבל, כאשר עורכים תוכנית בנין-עיר מומלץ לפנות ולהתייעץ עם אנשי מקצוע, על מנת למנוע טיפול ממושך בתוכנית וטעויות בסיסיות שעלולות לפגוע בהתקדמות התוכנית.

מה חשוב לבדוק בטרם עריכת תוכנית בנין-עיר ?
על מנת להימנע מהוצאות מיותרות וטרטורים, חשוב לבדוק את המגבלות התכנוניות החלות בשטח התוכנית בכל הרמות: ארצית, מחוזית ומקומית.

מהו משך זמן הטיפול הממוצע בתוכנית בנין-עיר עד אישורה ?
תוכנית נקודתית בסמכות מקומית-עד שנה
תוכנית נקודתית בסמכות מחוזית-שנה-שנתיים
תוכנית כוללת בסמכות מחוזית-שלוש-חמש שנים

מה צריכה לכלול תוכנית לתחנת תדלוק ?
התאמה להוראות תמ"א 18 שינוי 4
התאמה להוראות תמ"א 35
התאמה לתוכנית מתאר מחוזית (במידה וקיימת)
נספח תנועה וחנייה, נספח נופי-סביבתי, נספח הידרולוגי ונספח בינוי

באילו פרמטרים יש להתחשב כאשר מתכננים הרחבה של יישוב ?
קיבולת יחידות דיור מאושרת בתמ"א 35 ו/או תוכנית מתאר מחוזית
צפיפות יחידות דיור כפי שמוגדרת בתמ"א 35 ו/או תוכנית מתאר מחוזית
צמידות דופן לשטח בנוי ו/או מיועד לבינוי בתוכנית בנין-עיר תקפה
רגישות השטח נשוא ההרחבה
ביישוב כפרי יש לפעול בנוסף בהתאם ל"מסמך הנחיות להגשת תוכנית כוללת ליישוב כפרי ע"פ תמ"א 35"

אילו תוכניות מטילות מגבלות פיתוח ומגדירות את רגישות השטח ?
תמ"א 35 (תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור)
תמ"א 8 (שמורות טבע וגנים לאומיים)
תמ"א 22 (יערות קק"ל)
תמ"א 3 (כבישים ארציים)
תמ"א 23 (מסילות ברזל)
תמ"א 34/ב/3 (נחלים)
תמ"א 14 (מחצבות)
תמ"א 13 (כנרת וים תיכון)

מה חשוב לבדוק בטרם עריכת תוכנית בנין-עיר עבור שימושים לפעילות לא חקלאית בנחלה ?
התאמה להחלטת מועצת מקרקעי ישראל (1265) ולהחלטות המתעדכנות מעת לעת.
התאמה למדיניות וועדות התכנון. למשל, החלטת ולנת"ע מחוזית מחוז צפון בעניין.

צרו קשר

ת.ד. 204 בית לחם הגלילית 36007 / נייד: 050.771.3725 / טלפקס: 04.993.5299 / yael@trplan.co.il